Även därefter kan du ange dental besök i fondemissionen?

Fråga:

Även därefter kan du ange dental besök i fondemissionen? Om ja, hur många år kan detta sedan läggas?


Svar:

Naturligtvis, om du vet ungefär när du var på tandläkarpraktik, kan du gå och därefter få stämpeln.