Även efter ett år fortfarande inte tillbaka - vad kan jag göra åt det insättning?

Fråga:

Jag har fortfarande inte varit tillbaka depositionen för min gamla poäng efter ett år. Vad kan jag göra i det här fallet?


Svar:

Är frågan varför? Men efter sex månader är depositionen till vänner. Skicka ett rekommenderat brev med anmälan om två veckor. Glöm inte ränta på insättningen. Annars till advokat, måste efter tidsfristen hyresvärden betala ändå.