Avgift avtal med advokat

Fråga:

processer debiteras RVG, är tillgängliga i avgifter avtalet, men advokat kan informationen att han ger en telefon och personliga samtal för hantering av processerna via email, lösa inom ett avtal om avgifter i tillägg?


Svar:

RVG reglerar ersättning för juridiska tjänster. De ståndpunkter som togs upp av vänner förmodligen innebär ersättning för kostnader eller tredje parts kostnader (exempel expert, databasfrågor). Detta kan beräknas som kostnader kostnader naturligtvis separat.

Med att öppna upp men inte som någon "information, den [...]" via e-post, telefon och personliga samtal ger en "beräknade. Det kommer att kosta tredje part som har debiterats till honom eller att arbetstiden för generaladvokaten inom ramen för mandatet? Den förstnämnda är en ersättning för kostnader, mer benägna att se den senare under RVG. Undantag bekräftar regeln.