Avsägelse av arv i ömsesidigt testamente och före makens död?

Fråga:

Efter döden av fadern av 2 barn, de lär sig att först hennes mor som en full arvinge används och de är då sista arvinge. De är dock inte nöjda med detta bequest och vill slå ut arvet efter sin mor. Är det möjligt?


Svar:

Du kan ta en arv undantag, men bara om det har arv. Men så är inte fallet med dig. Eftersom som Fadern, som har använt sin mor som Alleinnerbin men dog. Barnen kan följaktligen inte avleda. Det kan slå ut endast mamman eftersom hon blivit full arvtagerska.