Avsägelse av att köpa ett hus utan en notarius publicus kontrakt möjlig?

Fråga:

Vi har kommit överens med en fastighetsmäklare att köpa ett hus. Några dagar senare avslutades mig förvånansvärt. Nu är hela finansieringen på gränsen. Därför ville vi frånträda köpet av huset. Fastighetsmäklare är nu men det hans åsikt har vi redan ett giltigt kontrakt. Är sant måste vara är ett fastighets Köp inte bestyrkas av en notarius publicus?


Svar:

Så länge ingen signatur på detta husköp med en notarie har gjorts, uppnåddes inte husköp också. Det borde vara tydligt för att ens mäklare – kan har ingått endast ett kontrakt till likvidation av inköp för denna kammare med dig.

Om du steg tillbaka nu från detta avtal, så han kan fråga endast kostnaderna för konto, det borde vara klart för även mäklare.