Avsluta med gamla diskbråck problem privat funktionshinder försäkring?

Fråga:

En vän till mig, skulle mycket liknande fortfarande dessutom privata skyddar sig mot arbetet. Han är en oberoende sten och hade ett diskbråck redan i unga år. För närvarande är det med korset bra. Men så långt det har avvisat varje försäkringsbolag för att försäkra honom mot risken för funktionshinder-har du råd?


Svar:

Jag ser ingen chans det, men (ursäkta jämförelsen) misshandlade bilen på trädet varken försäkrar mer heltäckande.

Tyvärr har alltför länge han väntat på. Han får försäkringar om alls bara i ryggen är uteslutet. Det skulle hjälpa men inte honom.