BAföG ansökan accepteras inga pengar eftersom nu ett dokument saknas, men

Fråga:

Jag har ansökt om BAföG för första gången och var därför öppenvårdsmottagning. Där allt passar och jag gjorde det fick jag höra. Men inga pengar nu, och nu fick jag veta att min ansökan var ofullständig. Perioden var över och jag skulle behöva ansöka igen tills nästa gång. Det är klart att jag är ansvarig att ge dokument helt, men om hjälptelefon säger det passar och då den inte passar mig, då jag inte ens hjälpa eller? Ja finns det, så att människor vet vad de ska göra. Hur som helst, jag har nu mindre pengar än jag behöver och jag minns inte hur jag finansiera denna termin. Hjälp Snälla!


Svar:

En myndighet får vägra en främjande begäran på grund av brist på deltagande. Jag vet inte om det är MDL. kanske. I vilket fall du kan överklaga - och du bör - om det.

Eftersom en invändning om bristande deltagande kräver att du varit uppmanas schriftl. att leverera saknas inom en rimlig tid. Om en sådan schrftl. Snabb saknas - kontoret måste Visa tillgång osäker - avslag skulle vara olagligt på något sätt.