Bakpulver blandas med vinäger är fysisk förändring?

Egentligen är det en kemisk förändring. Bakpulver reagerar med vinäger att producera koldioxid gas, varför det fizzes när du blandar de två tillsammans. Reaktionen mellan två nedan:

NaHCO3(s) {bakpulver} + CH3COOH(aq) {vinäger}---> NaCH3COO(aq) + CO2(g) + H2O(l)