Bakterier växer inte bra i mat med höga halter av fukt som kött och ost?

Bakterier växer inte bra i mat med höga halter av fukt som kött och ost?

Det är en felaktig uppgift att bakterier inte växer bra i mat med höga halter av fukt som kött och ost.