Banken har ökat krediträntan med 0,5% före distribution av fastigheter lån. Har förmåga att motsättningen. Vilka konsekvenser kan förvänta mig?

Fråga:

KFW lån lån och banken är signerade. Innan betalning av köpeskillingen banken har skrivit för skulle oss som höja krediträntan för lånet med nästan 0,5%. Inte en ny återbetalningsplan medföljde. Jag har möjlighet att en återgång säger som jag brukar. Vilka konsekvenser får en motsägelse?


Svar:

Tyvärr allt vagt du beskrev.

När du anmält två lån? Där debet räntan ökar nu? Du kan omedelbart kontrollera KfW på Internet. Banken bör har gett en förklaring. Vilken? Är denna logik rimligt?

Avtalsvillkor och villkor se igen, vilka reservationer det kan leda till en ränta justering innan distribution. Tillämpa dessa skäl i ditt fall?

Du kan ju prata med denna behandlingen kunskap tillbaka till din bank,
beslutet att utmaningen och vänner (endast) sedan överväga
göra en motsägelse. Men också, kom ihåg att du saknar eller
ett problem med ditt köpekontrakt får försenad utbetalning.