Banken inlägg innehåll ingång retroaktivt

Fråga:

Hej alla,

Jag vet att löner på den sista dagen i arbete måste vara tillgängligt på ditt konto för månaden. Det vore till exempel dag, den 31 oktober 2011. Min Bank inlägg alltid pengar retroaktivt till den respektive 1: a eller 2: a i nästa månad, men till dagen för den sista dagen i föregående månad. Pengar på kontot visas inte i slutet av månaden. Dock ut jag pengar på den sista dagen i månaden, så man drar inget intresse av mig, eftersom du retroaktivt tillbaka krediter beloppen. Dock retar detta mig. Andra banker in lönen i tid.

Är detta förfarande rätt?


Svar:

Överföring av lön som är skyldig i slutet av månaden, kan komma 1-2 bankdagar därefter, när det är krediteras med valuteringsdag i slutet.