Bankerna i fråga om hotande inflation investeringar begäran om gissa vad?

Fråga:

Vem har consult senaste tiden i en bank i ämnet pengar? Hur är ämnet inflation där. Det finns bra produkter?


Svar:

Som får höra utan anspråk på fullständighet:

Om du vill säkert ta på hans pengar, anses bara statsobligationer, bostadsobligationer eller dag- och inlåning med fast löptid med banker.

Inflationsindexerade statsobligationer ger skydd mot stigande inflation.

Obligationer i andra stater i euroområdet är mer än federal securities värt.

Bolagens rättighetsinnehavare erbjuder för närvarande den bästa avkastningen på investeringsmöjligheter. Endast papper med bra betyg (AAA, AA, A, BBB)

Vissa experter rekommenderar fonder, oavsett om aktivt hanteras eller indexfonder. Riskspridning är bättre.