Bara PIIGS, några år DEFJAU stater i kris? Vem skulle då köpa skräpobligationer?

Fråga:

PIIGS bör vara bekant. Denna akronym var jagad av pressen, sedan av kreditvärderingsinstituten och sedan alla flydde — endast de skarpsinniga investerare som alla kallar onda spekulanterna dragit bara lite.

Vad skyddar oss från att det inte är samma spel i några år med DEFJAU staterna (eller liknande)?

  • D- ermany
  • E- nglands
  • FRance
  • J- apan
  • A- ustralien
  • U-SA

Och som kommer att fylla då rädda? Vatikanen???


Svar:

knappast, men titta på vem är pengar.

BP ansikten 15 miljarder kostnaden för oljan oljeutsläpp i Mexikanska golfen, och kan betala från normala kassaflödet. Den årliga budgeten sådana företag är inte annorlunda från de mindre EU-partnerna.

Möjligen också spara bankerna stater eftersom de annars har inte mer, som kunde rädda henne. ;-)