Barnomsorg kostnader avdragsgilla för skolan?

Fråga:

Situationen är följande. En make arbete heltid, en av makarna är berufsunfähig och hänvisar till en pension. Barnomsorg kostnader tillämpas inte enligt Finanzamt, eftersom ja en make hemma är. Ja inga problem, och 2. om 1 make är fortfarande så frisk och smidig, intensivt hantera barnets barnet kan delta endast i så kallade AG's, som bidrar till att främja (computer AG, naturliga vetenskaper, simlektioner, etc.), om han är i vården. Denna kostnad (50.00 månadsvis) är enligt Finanzamt att inte nöja sig. Någon en idé eller en ton för mig här?


Svar:

Jag hatar att säga det, men skattmasen är rätt. Om han var berufsunfähige makar, det går inte, för barnet att oroa sig, man kunde förhandla igen om det.

Barnomsorg är endast avdragsgilla om det är att hand. Främjande av kunskaper är inget stöd.