Bäst beskriver vad ett anspråkslöst förslag?

Bäst beskriver vad ett anspråkslöst förslag?

Juvenalian satir