Bättre kasta bort reklam mail till investeringar i stödmottagande?

Fråga:

Ganska ofta får jag mail från olika företag med reklam i deras rättigheter att investera. Det bör bättre minska denna typ av reklam på lagerplatsen eller kan det vara värt att närmare undersöka erbjudanden?


Svar:

Är en knepig sak att investera i vinstandels-rättigheter från företag, eftersom du kan förlora så alla sina pengar i en konkurs. Du som behöver det kan förväntas allmänt att skickas för att marknadsföra företag som behöver den. I din plats information om beslut om investeringar från andra, mer objektiva källor föredrar jag till hands som du kan bättre jämföra.