Befriade Vorerbe göra med arv, vad han vill, eller finns det begränsningar?

Fråga:

En bekant har infogats som en befriade Vorerbe enligt testamente av sin far, och hans sonson, son till min vän, som Nacherbe. Kan min bekant har önskar de avlidna tillgångarna eller finns det begränsningar?


Svar:

Han är skyldig att bevara kulturarvet st. Han har rätt till frukterna.