Behöva betala ytterligare bilförsäkring om bilen går sönder före utgången av kontraktet?

Fråga:

Hypotetiskt: anta att du hade en olycka i April eller så och försäkringen kommer upp av något skäl inte för skadan. Om du har inga pengar att köpa en ny bil, så även ingen bil har mer, skulle du fortfarande behöva betala bilförsäkring fram till slutet av året, sedan fördraget så länge? Det finns inget men sedan att försäkra mer, höger?


Svar:

Kanske frågan är baserad på följande fakta: innan den reformerade statliga bidrag försäkring försäkringsgivaren vid en total förlust eller stöld av totalt fram till slutet av avtalsperioden, oftast tills nästa 1.1. Den nya försäkringsavtalsrätten har ändrats den också för befintliga avtal. Försäkringsgivaren är skyldig att rapportera bidragen från tecken upp också för försäkring idag.