Behöver catering entreprenören uppfylla överenskomna 35 år ett avtal om inköp av öl?

Fråga:

Förvärvaren av en restaurang presenterade mig en öl relaterat kontrakt sin företrädares över 25 år, som han uppfyllt så länge. Efter en fast varaktighet i 35 år och överens om honom bryggeriet. Måste träffa honom catering entreprenören och hur lång tid (10 år ännu)?


Svar:

När han tar över hela restaurangen, han går in min kunskap i fördraget, men för att veta det, bör du få endast yttrandet från bryggeri tiden.

Jag skulle skriva mig ett brev från advokat förtroende (eller första gången) ledighet och bryggeriet anger att 35 år avtal mot god moral och kontraktet som är tomrum (detta är så vitt jag vet, om det krävs en fast förlust per månad).