Behöver du en hund licens för en staffordshire Tjur Förfärlig?

Självklart. Varje hund, oavsett ras, behöver hunden licens.

den som sa detta är en dum person
Du måste ha en liscens att rasen dem ja men att äga en nej du inte det är en sällskapsdjur