Behöver du en speciell hemförsäkring om du bor i landet?

Fråga:

Jag läste någonstans att du ska fylla en speciell hemförsäkring eller specialpriser om du är bosatt i landet. Är det sant?


Svar:

Om du bor på landsbygden erbjuder ta skyddande eller etxa tariff som villkor för som bor här är annorlunda än i en stad lägenhet z.T riktigt på ytterligare.