Behöver gruyere ost förvaras i kylskåp?

Behöver gruyere ost förvaras i kylskåp?

Det behöver inte hållas kyld men det håller längre om det är.