Behöver jag en internationell försäkring för en resa till Europa?

Fråga:

.. .oder är det nog om jag tar min försäkring kort?


Svar:

En utländsk resasjukförsäkring rekommenderas i alla fall. Ett samtal till den behöriga sjukförsäkringen företaget oavsett om lagstadgade sjukförsäkringen eller PKV förtydligande.