Behöver kapris förvaras i kylskåp efter öppning?

Enligt receptet Zaar, ja, behöver kapris förvaras i kylskåp efter öppnandet. http://www.recipezaar.com/library/getentry.ZSP?ID=13