Behöver nook wifi att läsa böcker?

Behöver nook wifi att läsa böcker?

Nej, nook behöver inte wifi att läsa böcker eller att ladda ner böcker. så länge du har at&t cell telefonerna tjänst, kan du köpa och ladda ner böcker. Du kan läsa dem även om du inte har tjänsten