Benin är ett ledc eller medc land?

Benin är ett ledc eller medc land?

Ja, Benin är ett LEDC.

Benin är ganska dålig, har en stor befolkning och ligger i en mycket torra delen av Afrika.