Berliner testamentet - endast en av makarna är en av fastigheter - notera något?

Fråga:

Om det finns ett samförstånd mellan makarna att makar som på en av makarna avlider för närvarande bara ärva, används ja det Berliner testamentet. Hur är de fastigheter som tillhör endast en av makarna båda lever och dör han första. Måste något observeras det? Det finns fortfarande kontanter i gemensamma konton.


Svar:

Berliner testamentet är Berliner testamentet.

Detta görs så.

Om det kan vara problem, sedan:

  1. Är det barn?

  2. Är alla barn till paret tillsammans?

  3. Om det finns inga barn, föräldrarna fortfarande lever?

  4. Om föräldrarna bör vara avliden, det finns syskon?

  5. 1-4 var den rättsliga följden.

  6. Vad som sägs i testamentet, vad bör göras efter döden av den andra döden slut?