Beskattas livförsäkring fördelar?

Det är inte skattepliktiga enligt punkt 10(D)