Beskattning av aktieutdelning i tillgångarna som i partnerskap?

Fråga:

Hur är det med beskattning av aktieutdelning med ett valdeltagande i tillgångarna i ett partnerskap?

Nå här också beskattning för platt skatt (25% + Solon)?


Svar:

§ 43 para. 2 nr 2 ITA säger:

"Investeringar inkomst i enlighet med punkt 1 meningen 1 nr 6 och 8 till 12 är också inget skatteavdrag att göra, om"

(....)

  1. är intäkter rörelseintäkter av inhemska transaktioner och de borgenärer i intäkter detta jämfört betalningsombudet efter officiella mönster förklarar. (....)"

Det vill säga när Personengesellschat får officiellt föreskriven form, då utdelningen flöde "brutto för net" till.