Beskattning av företaget pension engagemang

Fråga:

I samband med en nyckel har glömts bort flera år på lön delarna, dessa har fått ersättning av arbetsgivaren. Totalt kan betalas i en engångsbetalning eller i årliga utbetalningar där sedan balans ytterligare intresse kommer att betalas.

Vad gäller beskattning i de olika transportsätten betalning?


Svar:

För att bedöma huruvida denna "intresse" är räntesatserna löner och/eller delvis delvis, måste du veta vad är det för ett kontrakt.

LTI konfigurationer, till exempel, är ett elegant exempel på obligatorisk indelning i räntor och löner.