Beskriva Walter Dean Myers adoptivföräldrar?

de var registrerade sexualförbrytare.
och förlorade Myers i kriget.