Betala försäkring för artiklar i fordonet?

Fråga:

Kommer den motoriska ansvarsförsäkring för skada på annat fordon eller saker som finns i den skadade bilen och olycka bryta gå?


Svar:

Försäkringen betalar för oavsiktlig skada. Det är ingen materia, om det är moraliskt skadar (sveda och värk), till medicinsk behandlingskostnader eller skada på egendom. Ingen åtskillnad görs mellan själva fordonet och dess innehåll. Kort sagt, svaret är: Ja!