Betala min ansvar om någon när det finns snö på min trottoar kraschar?

Fråga:

Om jag inte har snön att rensa?


Svar:

Var fick du denna visdom? Försäkringsgivaren kan vägra prestanda endast, om han kan bevisa uppsåt om avtalet vid tidpunkten för skadan inträffade inte längre i kraft eller täckning var uttömd.

Den motoriska ansvarsförsäkring försäkring krävs direkt mot skadelidande för skadan. Det finns endast ett direkt påstående av skadelidande mot försäkringsgivaren. Det ändrar inte det faktum, att en privat skadeståndsansvar försäkringsgivare har att göra mig fri från krav för skador så täckning. För att göra detta, har han åtagit sig genom avtal efter slutförandet av kontraktet.