Betalar ett bidrag till lönen för en sjuksköterska som har långsiktig vård försäkring?

Fråga:

En fråga, far är i sjukförsäkringen AOK. Att betala en subvention att betala den sjuksköterska som vi behandlar?


Svar:

Min åsikt, sjukförsäkring eller långsiktig vård försäkring gör ingen betalning för vårdgivaren. Vård är valbar mellan kontant och icke-kontanta bidrag. Pengar betyder exempel på underhåll nivå I ingen vård pengar = 225 euro / mån, vårdförmåner medel, men poliklinisk vård kommer enligt instruktionerna för berörda och nivån i huset...