Betalar hushåll försäkringen för brandskador genom granen?

Fråga:

Hem försäkring för Branschäden uppstår, orsakas av verkliga ljusen på Weihnahctsbaum eller är det den egna risken när du använder inga artificiella ljus?


Svar:

Om du inte oaktsamhet ensam kvar det brinnande trädet, lönar det nog sig möbler. Det måste vara att ljusen fästes ordentligt och ingen stor risk var som antänder trädet visas också.