Betalar hushåll försäkringen för skada orsakad av en brinnande advent krans?

Fråga:

Snart är jul och jag kommer att förbereda nästa vecka för våra advent krans. Betalar hushåll försäkringen för skada orsakad av en brinnande advent krans om du endast mycket kort obevakad lämnade dem?


Svar:

Det magiska ordet är, som vissa andra här redan bekräftat att mestadels till kransen - härdsmälta har fire - Hem försäkring "grov oaktsamhet"? bly... K.O. kriterium är nere ensam redan skröplig bränna ljus göra för en möbler... Även om "upphävande av invändningen av grov oaktsamhet" erbjuder mer och mer i er politik, men att släppa försäkringstagaren inte av den "gör sitzenbleiben" när är advent kransen på... (Plikt att minskningen av skadeverkningarna / hinder) HG derMakler