Betalar jag en nuvarande betalning 2008?

Fråga:

Jag har fått en power betalning till 07.03.2011, 27.01.2011 utfärdades och gäller för perioden för användning 01.04.2008-30.11.2008. Jag fortfarande har att betala denna räkning eller är det inaktuella?


Svar:

Som huvudregel en preskriptionsfrist på tre år. Detta startar bara när fakturan har sänts. Men lagförslaget bör komma mer lägligt. Är detta inte fallet (som beskrivs) preskriptionsbestämmelserna på gång redo för, som kunde upprättas. Det skulle vara här vid den tidigaste av 01.12.2008. Detta skulle dock behöva fastställas rättsligt. Men även då preskriptionstiden inträffar så vid den tidigaste på 1. Elräkning betalas väl.