Betalar jag mer bidrag för koassurans av mitt barn i ansvarsförsäkring?

Fråga:

Mitt barn har brutit igår på min vän dyr vas. Naturligtvis vill jag ersätta hennes skador. Men mitt barn täcks sedan automatiskt i min ansvarsförsäkring? Eller låt jag spela in den och eventuellt igen betala ytterligare avgifter?


Svar:

Det beror på huruvida du efter avslutad försäkring kanske år sedan sa ahst, du wärstSingle, eller är det en familj försäkring.