Betalning av moms för ett skadestånd på grund av en olycka?

Fråga:

En entreprenör tar emot reparationer för en lastbil som kompensation från en trafikolycka. Måste han betala MOMSEN för dessa skador?


Svar:

Betalning av skadestånd representerar ingen avgift i ditt fall och gäller därför inte försäljning skatt. Du måste inte betala så och inte kan göra så också som ingående skatt hävdade dem.