BETREUNGSAKTIVITÄTEN FÖR PERSONER MED DEMENS MÄN

Fråga:

Jag arbetar i vårdhem och behöver omgående några förslag på vad du kan göra med demens män (vi har nog idéer för kvinnor)


Svar:

Detta är säker en svår fråga kiria, men du är här på ekonomisk fråga, det handlar om frågor, svar och råd om finansiella frågor.