Bezahöt arbetsförmedlingen faktiskt också insättning om skulle vilja flytta medan du är arbetslösa?

Fråga:

Bezahöt arbetsförmedlingen faktiskt också insättning om skulle vilja flytta medan du är arbetslösa?


Svar:

Du bör be för detta. Trots allt, har vad som är känt för mig, kommenderar ett utrymme för skönsmässig bedömning. Revisioner är bland annat, flytten används för vilket syfte och vad hände med gamla lägenheten med insättningen. Bara hänsynslöst flytta, spendera den gamla insättningen och sedan hoppas, artighet av kontoret som inte fungerar. Som måste dock ändra av yrkesmässiga skäl, som skulle kunna ha möjligheter.