Bidrag beviljade ARGE allt?

Fråga:

Hej, om detta äntligen fungerar den med min pension får jag sedan sedan Sept 06 (pension ansökan gjordes) ett belopp betalas. Får alla pengar ARGE eller ens vad är kvar för mig. Eftersom om pensionen skulle ha gått nu jag skulle fått ja hyra subventionsbeloppet, som inte måste betalas tillbaka. Så hur beräknas det?


Svar:

Som du får jobbet bara som ett förskott på pensionsförmånerna, dessa omständigheter är kända och du kvittar väl med varandra.

Och dessa saker fast werdenkomplett där du får endast skillnaden.

En bekant till mig är i samma förfarande.

Måste vara en exakt Nachrchnen udn som i hemlighet också noggrant kontrollera.