Billigt är en Dispozins under 9 procent?

Fråga:

När är en Dispozinsangebot av en bank något billigt? Redan under 9%?


Svar:

Jämfört är en Dispozins under 9 procent väl ganska dar, men det finns också några erbjudanden som betydligt mindre än 9 procent mark - da Dispozinsen mellan 6-8 procent är möjligt. Om jämförelsen är värd att ta hävdar mer ofta dispo. I tillägg, men också de övriga villkoren i bytesbalansen får inte försumma.