Blå valar parar sig med fin valar?

Fin valar para ibland sig med blå valar och hybrider har dokumenterats.

Se NOAA hemsida: http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/mammals/cetaceans/finwhale.htm