Blackberry buskar växer i Bulgarien?

Ja, särskilt nära bergen, främst i den västra halvan av landet.