Bli mor och vet inte vad jag får allt för pengar

Fråga:

bli mor i 3 månader och vet inte vad vad jag måste använda eller det som är mitt, min chef har lovat mig strax innan han fick reda på att jag är gravid, så långt jag kom med besparingarna av rundan men det körs


Svar:

Hej

Jag hade samma problem. Bara det hade registrerat företaget konkurs. Jag släpptes och förvaltaren måste fortsätta att betala lön tills uppsägning på grund av stängningen av företaget har varit effektiv. Yrkesinspektionen eller liknande måste hålla detta meddelande eftersom du är föräldraledig. Utan tillstånd är ingen avbeställning möjlig. Registrera det ganska snabbt och sätta i opposition. Sedan, chefen måste fortsätta att betala för nu. Detta ger dig möjligheten att ansöka om allt. LG och lycka