Blödarsjuka är en dominerande allel?

Blödarsjuka är en dominerande allel?

Både hemofili A och hemofili B är recessiv X-Linked.