Blomma trädgård har en diameter på 4ft hur många fötter av stängsel dos hon behöver?

För att hitta hur många fötter av stängsel behövs, hitta omkretsen av trädgården.
Använd formeln omkrets = 2 pi(r)
2 x 3,14 x 2
6,28 x 2
12.56

Ca 13 fot av staket behövs.