Bör du få är att underteckna begränsning av ansvar för passagerare för bilpool?

Fråga:

Bör du få är att underteckna en begränsning av ansvar för den resande som förare av en bil vid en olycka?


Svar:

Noéh, ger i ingenting!

Åtala du verantwortest du inom ramen för de lagar och ansvarsförsäkring skulle kompensera berättigade krav.