Bör en bilhandlare följa med dig på en testkörning?

Bör en bilhandlare följa med dig på en testkörning?

Ya se bilhandlare bör följa med dig medan provkörning som dess som ska vara lättare för dig att få mer i detalj om bilen prestanda på vägen.